eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 19 20140619 19.06.2014 16:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS452014 PS 45/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462014 PS 46/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472014 PS 47/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482014 PS 48/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS292014 RS 29/2014 Oversikt økonomi - per 120614 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302014 RS 30/2014 Framdrift Ungdommens planprogram - per 120614 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312014 RS 31/2014 Oversikt ungdomsråd - per 120614 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322014 RS 32/2014 Ungdommens fylkesutval ber om eit møte med fylkesordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332014 RS 33/2014 Rutine for sekretariatsfunksjon for RMNF, FYEL og UFU/UFT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342014 RS 34/2014 Voksne for barn - Foreldrekompetanser Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS492014 PS 49/2014 Regional plan for attraktive senter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502014 PS 50/2014 Førespurnad frå Sentralt ungdomsråd i Oslo om Ungdommens storting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Distribusjon av elevrådshandbok til vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522014 PS 52/2014 Arbeidsform hausten 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532014 PS 53/2014 Observatør på Ungdommens fylkesting i annen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542014 PS 54/2014 Nettverkssamling 2014 - program og innleiarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552014 PS 55/2014 Ungdatakonferansen 2014 - deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562014 PS 56/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll