eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 08 29 20140829 29.08.2014 16:00 Fløksand, Meland Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS572014 PS 57/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582014 PS 58/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS592014 PS 59/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602014 PS 60/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS352014 RS 35/2014 Oversikt økonomi - per 120814 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362014 RS 36/2014 Oversikt ungdomsråd - per 120814 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372014 RS 37/2014 Framdriftsplan Ungdommens planprogram - 120814 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382014 RS 38/2014 Erklæring frå Alltinget 31.05.14 i samband med Grunnlovsseilasen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392014 RS 39/2014 Invitasjon til dialogforum mellom ungdomsrepresentanter og barne-, likestillings-, oginkluderingsministeren 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402014 RS 40/2014 Ønsker dere å arbeide for et Nasjonalt Medvirkningsorgan for ungdom under 18 år? Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412014 RS 41/2014 Svar på pc-ordninga for TAF-elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422014 RS 42/2014 Førespurnad om deltaking på Nettverkssamlinga 2014 i regi av Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432014 RS 43/2014 Referat frå møte med fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442014 RS 44/2014 Delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452014 RS 45/2014 Endring av vedtekter til Ungdommens fylkesting - sak i fylkesutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS612014 PS 61/2014 Utkast til svar til Odrun Misje angåande nasjonalt medverknadsorgan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622014 PS 62/2014 Nettverkssamling 2014 - førebuing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632014 PS 63/2014 Gjennomgang av vedtektene til Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642014 PS 64/2014 Framdriftsplan for Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652014 PS 65/2014 Premiss; regional kulturplan - uttale frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662014 PS 66/2014 Deltaking på konferansar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672014 PS 67/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll