eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 17 20140917 17.09.2014 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS682014 PS 68/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692014 PS 69/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS702014 PS 70/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712014 PS 71/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS462014 RS 46/2014 Oversikt økonomi - per 090914 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472014 RS 47/2014 Ungdommens planprogram - framdrift per 090914 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482014 RS 48/2014 Oversikt ungdomsråd - oppdatert per 090914 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492014 RS 49/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr. august Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502014 RS 50/2014 Utale til regional plan for attraktive senter - Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512014 RS 51/2014 Invitasjon til Skulestartkonferansen i regi av opplæringsavdelinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522014 RS 52/2014 Førespurnad om å halde innlegg på Ungdommens fylkesting Hordaland 7. eller 13. februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS722014 PS 72/2014 Transportordninga for funksjonshemma - endring av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732014 PS 73/2014 Nettverkssamling 2014 - 25.-26. oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742014 PS 74/2014 Gjennomgang av vedtektene til Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752014 PS 75/2014 Barne- og ungdomskonferansen 2014 - deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762014 PS 76/2014 Flytting av møtet 271014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772014 PS 77/2014 Budsjett 2015 for Ungdommens fylkesting - ønskjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782014 PS 78/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll