eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 10 20140610 10.06.2014 10:30 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS272014 PS 27/2014 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282014 PS 28/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302014 PS 30/2014 Evaluering av temadag 2014 - "Grenselaus kultur?" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312014 PS 31/2014 Regional plan for attraktive senter - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Brukargruppe til Skyss i anledning billettautomatane og synshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342014 PS 34/2014 Referatsak (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS162014 RS 16/2014 Oversikt økonomi - per 030614 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172014 RS 17/2014 Oversikt over kurs og konferansar - per 030614 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182014 RS 18/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192014 RS 19/2014 Referat fra arbeidsutvalsmøte RMNF - 280514 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202014 RS 20/2014 Uttale til nye Voss vidaregåande skule - frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212014 RS 21/2014 Nye Voss vidaregåande skule - godkjenning av forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222014 RS 22/2014 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232014 RS 23/2014 Kollektivmeldinga 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242014 RS 24/2014 Sikkerheit og universell utforming - førespurnad frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252014 RS 25/2014 Uttale til rullering av Klimpalanen frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262014 RS 26/2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring - forslag i desembertinget 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272014 RS 27/2014 TT-diskusjon på Stortinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282014 RS 28/2014 Førebels årsmelding 2013 for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292014 RS 29/2014 Innspel frå brukarorganisasjonar i FFO til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302014 RS 30/2014 Brev frå Pensjonistforbundet i Hordaland - 290514 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312014 RS 31/2014 Rutine for sekretariatsfunksjon for RMNF, FYEL og UFU/UFT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut