eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 04 20141104 04.11.2014 13:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS792014 PS 79/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802014 PS 80/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS812014 PS 81/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822014 PS 82/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS532014 RS 53/2014 Høyringsuttale til PREMISS; KULTUR - frå Ungdommens fylkesutval og Ungdommens bystyre i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542014 RS 54/2014 Uttalelse i sak om presisering av opplæringslovas §8-1 og privatskoleloven §3-3 fra ungdommens fylkesutvalg i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552014 RS 55/2014 Utkast til klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland - høyringsbrev Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562014 RS 56/2014 Førespurnad om støtte til politikardeltaking på Ungdommens fylkesting 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572014 RS 57/2014 Oversikt ungdomsråd - per 27.10.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582014 RS 58/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592014 RS 59/2014 Oversikt økonomi - per 27.10.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602014 RS 60/2014 Framdrift Ungdommens planprogram - per 27.10.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS832014 PS 83/2014 Fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2015 - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842014 PS 84/2014 Møteplan 2015 - utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852014 PS 85/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll