eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 08 28 20140828 28.08.2014 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1732014 PS 173/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1742014 PS 174/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1752014 PS 175/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS962014 RS 96/2014 Saker på sommarfullmakt 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972014 RS 97/2014 Årsmelding NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982014 RS 98/2014 Avskriving 2014 - budsjettendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992014 RS 99/2014 Erklæring frå Alltinget 31.05.14 i samband med Grunnlovsseilasen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002014 RS 100/2014 Invitation - CPMR General Assembly 24. - 26. september 2014 - Umeå (Västerbotten,Sweden) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012014 RS 101/2014 Kontantfri kollektivtrafikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022014 RS 102/2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032014 RS 103/2014 Prosjekt nye ferjeanbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042014 RS 104/2014 Informasjon om nytt distriktspolitisk virkeområde og forskrift om distriktsretta investeringsstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052014 RS 105/2014 Informasjon om nytt virkeområde for distriktsrettet investeringsstøtte gjeldende fra 1. juli 2014 - 31. desember 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062014 RS 106/2014 Nytt togmateriell på lokalstrekninga Bergen-Myrdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072014 RS 107/2014 Fv 7 Lussandberget - ny utlysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082014 RS 108/2014 Vegprosjekt i Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092014 RS 109/2014 Nye retningsliner for Verdsarvrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102014 RS 110/2014 Status vedk. prøveprosjekt mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112014 RS 111/2014 Osterøy bruselskap AS - nedbetaling av gjeld og avvikling av selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122014 RS 112/2014 Vedk. kontraktar med Bergen-Nordhordaland Rutelag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132014 RS 113/2014 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Vedtak om fredning ved forskrift i hjemmel i Kulturminneloven § 22a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142014 RS 114/2014 Utløysing av opsjon - kontraktforlenging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152014 RS 115/2014 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland pr 30.juni 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162014 RS 116/2014 Osterøy Bruselskap AS protokoll generalforsamling 22.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172014 RS 117/2014 Protokoll frå generalforsamling i Opero Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182014 RS 118/2014 Møteprotokoll for Generalforsamling - Nordhordland Industriservice AS 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192014 RS 119/2014 Protokoll fra ordinær generalforsamling 2014 i Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202014 RS 120/2014 Sunnhordland Lufthavn AS protokoll generalforsamling 28.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212014 RS 121/2014 Kveik AS protokoll generalforsamling 12.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222014 RS 122/2014 AS Strandgaten 196 protokoll generalforsamling 27.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232014 RS 123/2014 Kommunekraft AS protokoll generalforsamling 21.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242014 RS 124/2014 Jondalstunnelen AS protokoll generalforsamling 16.06.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252014 RS 125/2014 Innovasjon Norge protokoll foretaksmøte 18.06.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262014 RS 126/2014 Hardangerbrua AS protokoll generalforsamling 05.06.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272014 RS 127/2014 Årsmøteprotokoll 2014 - Hardangerrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1282014 RS 128/2014 Fastlandssamband Halsnøy AS protokoll generalforsamling 13.06.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292014 RS 129/2014 Carte Blanche AS protokoll generalforsamling 22.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302014 RS 130/2014 BKK AS protokoll generalforsamling 29.04.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312014 RS 131/2014 Protokoll generalforsamling 30.06.2014 - Austevoll Bruselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322014 RS 132/2014 Kvam Bompengeselskap AS - protokoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332014 RS 133/2014 Protokoll - generalforsamling i SBT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342014 RS 134/2014 Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen SA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352014 RS 135/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr. august Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362014 RS 136/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr august 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372014 RS 137/2014 Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune: Edvard Grieg koret Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382014 RS 138/2014 Vedr. ny politistruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392014 RS 139/2014 Utanomrettslig forlik av sak 12-166644TVI-BBYR/02 Krav om drivstoffkompensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1762014 PS 176/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS112014 DS 11/2014 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS122014 DS 12/2014 Låneopptak 2014 - II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1772014 PS 177/2014 Godkjenning av 5 prosjektrekneskapar innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782014 PS 178/2014 Lokale og regionale prosessar i ei kommunereform – mandat til KS som fagleg tilretteleggjar og koordinator Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792014 PS 179/2014 Rekneskapsrapport pr. juni 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802014 PS 180/2014 Tilskotsordninga for kollektivtransport i distrikta - fylkeskommunal eigendel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812014 PS 181/2014 Transportordninga for funksjonshemma - endring av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822014 PS 182/2014 Endringar i vedtektene til Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832014 PS 183/2014 Restaurering av verneverdige bygg - budsjettfordeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842014 PS 184/2014 Rapportering på bruk av tilskot for Business Region Bergen i 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852014 PS 185/2014 Evaluering/gjennomgang av Norsk kulturråd. Høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862014 PS 186/2014 Høyringsfråsegn - søknad om konsesjon for bygging av Skytjedalen pumpe i Simavassdraget - Eidfjord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872014 PS 187/2014 Melding og framlegg til utgreiingsprogram for Blåura kraftverk i Fusa -fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882014 PS 188/2014 Søknad om å byggja 7 småkraftverk i Kvam. Delfråsegn i samband med samla høyring på 12 småkrafdtvek i Kvam, Fusa og Samnanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892014 PS 189/2014 Søknad om å byggja 2 småkraftverk i Fusa. Delfråsegn i samband med samla høyring på 12 småkraftverk i Kvam, Fusa og Samnanger. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1902014 PS 190/2014 Søknad om å byggja 3 småkraftverk i Samnanger. Delfråsegn i samband med samla høyring på 12 småkraftverk i Kvam, Samnanger og Fusa. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1912014 PS 191/2014 Høyringsuttale - forslag til forskrift om krav til bruk av betalingseining i motorvogner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1922014 PS 192/2014 Høyringsuttale - nytt parkeringsregelverk for offentleg og privat parkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1942014 PS 194/2014 Søknad frå Røyrvik Kraftverk AS om løyve til bygging av Røyrvik Kraftverk i Kvam herad. Innstilling. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932014 PS 193/2014 Rullering av Melding om Kystskogbruket, deltaking og finansiering 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1952014 PS 195/2014 Ny politistruktur på Vestlandet - fråsegn Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1962014 PS 196/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll