eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 24 20140924 24.09.2014 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen - Møterom 367 Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1972014 PS 197/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1982014 PS 198/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1992014 PS 199/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1402014 RS 140/2014 International Newsletter 01/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412014 RS 141/2014 Nytt inntektssystem - verknader for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422014 RS 142/2014 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432014 RS 143/2014 Utfordringar for leverandørbedrifter innan petroleumsnæringa, - svar på spørsmål frå Sveinung Valle (Ap). Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442014 RS 144/2014 E39 Svegatjørn-Rådal. Fornya vurdering frå Statens vegvesen av alternativ tilkomst til deponiområde i Hordnesskogen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452014 RS 145/2014 Fylkeskommunal støtte til Fjord Norge AS 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462014 RS 146/2014 Olav H. Hauge-senteret - tilknytning til museumsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1472014 RS 147/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr september 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482014 RS 148/2014 Handlingsplan forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1492014 RS 149/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr september Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502014 RS 150/2014 Plankonferansen 2014 - program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512014 RS 151/2014 Bompengeprosjekt - ny vurdering av kalkulasjonsrente Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522014 RS 152/2014 Protokoll frå generalforsamling - Business Region Bergen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532014 RS 153/2014 Protokoll frå generalforsamling - Bergen Bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542014 RS 154/2014 Protokoll frå generalforsamling - Nordhordlandspakken AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552014 RS 155/2014 Protokoll frå generalforsamling - Voss og omland bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562014 RS 156/2014 Protokoll frå generalforsamling - Hordaland Teater LL Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572014 RS 157/2014 Protokoll frå generalforsamling - Fjord Norge AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582014 RS 158/2014 Protokoll frå årsmøte - Stiftelsen Fiskeriforum Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592014 RS 159/2014 Protokoll frå generalforsamling - Vestnorsk Filmsenter AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602014 RS 160/2014 Protokoll frå generalforsamling - Bergen-Os Bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1612014 RS 161/2014 Protokoll frå generalforsamling - AS Den Nationale Scene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622014 RS 162/2014 Protokoll frå generalforsamling - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske Senter AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632014 RS 163/2014 Protokoll frå generalforsamling - Gulen og Masfjorden Utvikling AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642014 RS 164/2014 Protokoll frå generalforsamling - Bømlo Vegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1652014 RS 165/2014 Protokoll frå generalforsamling - Odda vegfinans AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662014 RS 166/2014 Protokoll frå generalforsamling - Atheno AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672014 RS 167/2014 Protokoll frå generalforsamling - Beredt AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1682014 RS 168/2014 Protokoll frå generalforsamling - Bergen Vitensenter AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692014 RS 169/2014 Protokoll frå generalforsamling - Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702014 RS 170/2014 Protokoll frå valmøte - Stiftelsen gasskonferansen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2002014 PS 200/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS132014 DS 13/2014 Refinansiering av obligasjonslån Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS142014 DS 14/2014 Fornying av sertifikatlån 135 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS152014 DS 15/2014 Ny rentebinding for lån i Kommunalbanken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS162014 DS 16/2014 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2012014 PS 201/2014 Takstregulativ for kollektivtransporten i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2022014 PS 202/2014 Tilrettelegging av ny Sotrabru for framtidig bybane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2032014 PS 203/2014 Rv 7 - Omklassifisering til fylkesveg Bruravik - Hardangerbrua i Ulvik Herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2042014 PS 204/2014 Kapitalutviding i Storeholmen VTA AS for oppkjøp av Norheimsund Industriservice AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2052014 PS 205/2014 Oppfølging av skulebruksplanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2062014 PS 206/2014 Søknad om konsesjon for overføring av 2 bekker på Osafjellet til Lang-Sima kraftverk - fråsegn frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2072014 PS 207/2014 Fleksibilitet i fag- og timefordelinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2082014 PS 208/2014 Matstrategi "Veivalg for lokalmat i Hordaland 2013-2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2092014 PS 209/2014 Finansrapport 2. tertial 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2102014 PS 210/2014 Trolleybussdrift i Bergen - vegen vidare Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2112014 PS 211/2014 Tertialrapport pr. 31. august 2014 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2122014 PS 212/2014 Høyring - forskrift om auke av maksimal tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2132014 PS 213/2014 Utkast til klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2142014 PS 214/2014 Høyring om etablering av formgjeving som eiget studieførebuande utdanningsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2152014 PS 215/2014 Revisjon av mandat og samansetnad av Regionalt næringsforum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2162014 PS 216/2014 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 5 - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2172014 PS 217/2014 Vedtektsendring for Stiftinga Hordamuseet - fråsegn frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2182014 PS 218/2014 Takstsøknad Askøypakken - uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2192014 PS 219/2014 Odda Vegfinans AS - søknad om driftsstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2202014 PS 220/2014 Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2212014 PS 221/2014 Høyring - kryssløp Vg1 teknikk- og industriell produksjon til Vg2 smed Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2222014 PS 222/2014 Forskottering fylkesvegar - utbyggingsavtalar og rekkjefølgjekrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2232014 PS 223/2014 Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs - Tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2242014 PS 224/2014 Reglement for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2252014 PS 225/2014 Reglement for fylkeseldrerådet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2262014 PS 226/2014 Kollektivfelt på innfartsårane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2272014 PS 227/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll