eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 10 30 20141030 30.10.2014 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, møterom 367 Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2282014 PS 228/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2292014 PS 229/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2302014 PS 230/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1712014 RS 171/2014 Protokoll frå generalforsamling - Valen Kraftverk AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722014 RS 172/2014 Protokoll frå generalforsamling - AL Vikafjellsvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732014 RS 173/2014 Strandgaten 195 AS - Protokoll frå generalforsamling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742014 RS 174/2014 HFk Bussanlegg AS - Protokoll frå Generalforsamling 23 juni 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752014 RS 175/2014 Bystasjonen AS - Protokoll frå generalforsamling 23 juni 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1762014 RS 176/2014 Protokoll frå generalforsamling - E134 Haukelivegen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772014 RS 177/2014 Statsbudsjettet 2015 - Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782014 RS 178/2014 Fritt skuleval over fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792014 RS 179/2014 Byliv og næring i sentrum - verneverdige byområder som ressurs - konferanse i Bergen 25. - 26. november Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1802014 RS 180/2014 Belønningsordninga - auka økonomiske rammer i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812014 RS 181/2014 Status for arbeidet med å sikra Askøybrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1822014 RS 182/2014 Ferjesambandet Hjellestad-Klokkarvik - ny kontrakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832014 RS 183/2014 Avinor - søknad om refusjon av utgifter til gong- og sykkleveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1842014 RS 184/2014 Ferjesambandet Kvanndal-Utne-Kinsarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1852014 RS 185/2014 Rutetilbod Hardanger-Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862014 RS 186/2014 Godkjenning av regional planstrategi for Hordaland 2012 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872014 RS 187/2014 Planrapport 2013 - regional og kommunal planlegging i Hordaland - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882014 RS 188/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892014 RS 189/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr oktober 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902014 RS 190/2014 Oversikt over høyringar - fylkesutvalet 30. oktober 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2312014 PS 231/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS172014 DS 17/2014 Fornying av sertifikatlån 391 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2322014 PS 232/2014 Godkjenning av 4 prosjektrekneskapar innanskulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2332014 PS 233/2014 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar innan skulesektoren. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2342014 PS 234/2014 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 6 - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2352014 PS 235/2014 Godtgjersle til folkevalde - Justering av satsane 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2362014 PS 236/2014 Søknad til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene" for 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2372014 PS 237/2014 Transportordninga for funksjonshemma - endring av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2382014 PS 238/2014 Søknad om overføring av Svartavatn til Torfinnsvatn for auka kraftproduksjon i Hodnaberg kraftverk i Voss kommune - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2392014 PS 239/2014 Søknad om konsesjon for overføring av Vatn 1062 og Vatn 1112 på Pyttafloene til Mauranger kraftverk. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2402014 PS 240/2014 Søknad om 3 overføringar frå Vaksdalsvassdraget til Herfangen for kraftproduksjon i Samnangervassdraget - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2412014 PS 241/2014 Regional plan for vassforvaltning i vassregion Sogn og Fjordane. Vedtak om offentleg ettersyn og høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2422014 PS 242/2014 Utnemning av representantar til politisk styringsgruppe - planprogram for regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2432014 PS 243/2014 Anmodning om uttale - Norges Realfagsgymnas Sotra AS -søknad etter privatskolelova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2442014 PS 244/2014 Handlingsplan mot mobbing av homofile, lesbiske, bifile og transpersonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2452014 PS 245/2014 Høyring om omgjering av utdanningsprogrammet medium og kommunikasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2462014 PS 246/2014 Forslag om freding av den tidlegare tobakksbutikken Reimers & Søns eftf. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2472014 PS 247/2014 Tilskot i Prosjekt bryggen - Framlegg til justering av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2482014 PS 248/2014 Bevaringsprogram for utvalde arkeologiske kulturminne (BARK) - retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2492014 PS 249/2014 Nye retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelseplikten i henhold til kulturminneloven - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2502014 PS 250/2014 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland. Høyring av forprosjekt. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2512014 PS 251/2014 Høyringsfråsegn til NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2522014 PS 252/2014 Høyringsfråsegn - forslag endringar i vallova og valforskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2532014 PS 253/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll