eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 09 20141209 09.12.2014 11:00 Bergen Grand hotel Terminus Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS722014 PS 72/2014 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS732014 PS 73/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS282014 RS 28/2014 Fylkestinget oktober 2014 - møtebok Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292014 RS 29/2014 Uttale frå Utdanningsforbundet i samband med Årsbudsjett 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302014 RS 30/2014 Spesialundervisning - oversendingsforslag - oktobertinget 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312014 RS 31/2014 Kollektivmeldinga 2013 - tilleggsopplysningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322014 RS 32/2014 Revisjon av beredskapsplan - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332014 RS 33/2014 Uttale til budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342014 RS 34/2014 Uttale til fylkesrådmannens forslag til budsjett 2015 - frå fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352014 RS 35/2014 Ferjetilbodet i Hordaland - brev til Samferdselsutvalet og Fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS742014 PS 74/2014 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO132014 FO 13/2014 Interpellasjon til fylkestinget sitt møte 9.-10des Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 FO142014 FO 14/2014 Interpellasjon til tingsetet 9. desember 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 FO152014 FO 15/2014 Spørsmål til fylkestinget - Effektuering av vedtak i samband med forslag til ny klinikkstrukturplan for tannhelsa i Hordaland 2015-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 FO162014 FO 16/2014 Spørsmål til fylkestinget 09.12.14 - Tannlege tenesta i Masfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS752014 PS 75/2014 Årsbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762014 PS 76/2014 Fritt skuleval over fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772014 PS 77/2014 Endring av fagskulen sin plass i styringssystemet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782014 PS 78/2014 Lokal forskrift om inntak til International Baccalaureate i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792014 PS 79/2014 Elev- og lærlingombud Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802014 PS 80/2014 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812014 PS 81/2014 Regional forskingsstrategi Hordaland 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822014 PS 82/2014 Handlingsplan mot mobbing av homofile, lesbiske, bifile og transpersonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832014 PS 83/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handelVedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842014 PS 84/2014 Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852014 PS 85/2014 Regional transportplan Hordaland, revisjon av Handlingsprogram 2015 - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862014 PS 86/2014 Fylkesvegane - plan- og byggeprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872014 PS 87/2014 Fv 563 - rundkøyring Florvåg - søknad om forskottering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882014 PS 88/2014 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar innan skulesektoren. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892014 PS 89/2014 Godtgjersle til folkevalde - Justering av satsane 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902014 PS 90/2014 Bompengesøknad for Nordhordlandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912014 PS 91/2014 Søknad om fritak frå verv i Samarbeidande Kraftfylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922014 PS 92/2014 Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt engasjement i Business Region Bergen og framlegg til ny samarbeidsavtale. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932014 PS 93/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll