eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 18 20141118 18.11.2014 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1452014 PS 145/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1462014 PS 146/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1472014 PS 147/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1482014 PS 148/2014 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS802014 RS 80/2014 Referat frå styremøte i Vestkystparken 10 september 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812014 RS 81/2014 Avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822014 RS 82/2014 Byutviklingskonferansen 2014 - invitasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832014 RS 83/2014 Kopi - Odda kommune - tilsegn om tilskot til oppretting av stilling som byantikvar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842014 RS 84/2014 Vinner av Kulturlandskapsprisen 2014 - takk for bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852014 RS 85/2014 Kopi - LCVT - Vaarsol - Stadfesting av status som verna skip Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862014 RS 86/2014 Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872014 RS 87/2014 Invitasjon til Utviklingsnett Brannsikring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1492014 PS 149/2014 Utviklingsstipend 2014 -innstilling Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1502014 PS 150/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handelVedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512014 PS 151/2014 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522014 PS 152/2014 Tilskot til lokale kulturbygg 2014 - klagesaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532014 PS 153/2014 Stønad til ålmenne kulturføremål hausten 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542014 PS 154/2014 Årsbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552014 PS 155/2014 Kommuneplan for Granvin herad - arealdel 2014 - 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562014 PS 156/2014 Stønad til tiltak for barn og unge haust 2014 (aktivitetsstønad) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572014 PS 157/2014 Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582014 PS 158/2014 Fråsegn til kommuneplanens arealdel - Meland kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll