eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 02 20141202 02.12.2014 10:30 Fylkeshuset Sunnhordland 4. etg. - møterom 420 Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1592014 PS 159/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1602014 PS 160/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1612014 PS 161/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1622014 PS 162/2014 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS882014 RS 88/2014 Status for flytting av Hordaland Teater (HoT) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892014 RS 89/2014 Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902014 RS 90/2014 Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn - omlegging av forvaltningen fra 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912014 RS 91/2014 Vedrørende ev. flytting av helikoptertrafikk til Stord. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1632014 PS 163/2014 Høringsfråsegn – utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642014 PS 164/2014 Os kommune - tilskot til sikring av området Raudlio og Stokkedalen som regionalt friluftsområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652014 PS 165/2014 Fråsegn om overføring av Krokatjørn til Torfinnsvatn i Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662014 PS 166/2014 Lussand kraftverk i Granvin kommune - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672014 PS 167/2014 Fråsegn til høyring av områdeplan for Våge sentrum - Tysnes kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682014 PS 168/2014 Tildeling av midlar til kartlegging og verdsetting av friluftsområde i kommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692014 PS 169/2014 Tilskot til ulike kulturføremål haust 2014 - opne søknader Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702014 PS 170/2014 Minnemarkering over symjaren Alexander Dale Oen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll