eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 22 20150122 22.01.2015 10:30 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Innspel til Energimeldinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Informasjon om Riksantikvarens tilskuddsordninger for fredete bygninger i privat eie. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Oppsummering av Riksantikvarens standpunkt til alternativ for Bybane mot Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Miljøprogram 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52015 RS 5/2015 Prosjekt - Kulturminneplanar i kommunane 2013 - 2016 - Invitasjon til samarbeid i 2015 og utlysing av midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 Referat fra styremøte i Vestkystparken 28. november 2014.docx Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Spelemidlar til idrettsanlegg og kulturbygg - rapport frå ekspertgruppe desember 2014 Grenselause pengespel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - orientering om oppfølging av høyringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 EU-prosjektet Coast Alive. Avslutning og oppsummering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52015 PS 5/2015 Vidareføring av ordninga med opne gymsalar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Kystpilegrimsleia Prosjektorganisering og oppnemning av medlem til styringsgruppa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Kystpilegrimsleden – løyving av matchingsmidlar 2014/2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet. Fråsegn Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Tilskot til regionale og lokale kulturbygg - nye retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Fråsegn til planprogram for - Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest - reguleringsplan for Bybanen sentrum - Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122015 PS 12/2015 Fordeling av e-bøker frå Norsk Kulturråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Retningsliner og fullmakter på kulturområdet i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142015 PS 14/2015 Fråsegn til kommuneplan for Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet - vedtak om høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll