eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 12 20141212 12.12.2014 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS962014 PS 96/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS972014 PS 97/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS982014 PS 98/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS992014 PS 99/2014 Førebuing til Ungdommens fylkesting 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002014 PS 100/2014 Innspel til utkast til nye vedtekter for Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012014 PS 101/2014 Forslag til budsjett 2015 for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022014 PS 102/2014 Klinikkstrukturplanen - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032014 PS 103/2014 UR+UFU=SANT Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042014 PS 104/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS632014 RS 63/2014 Oversikt økonomi per 261114 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642014 RS 64/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr november Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652014 RS 65/2014 Strategi for innfartsparkering - høyringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662014 RS 66/2014 Uttale til budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1052014 PS 105/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll