eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 14 20141114 14.11.2014 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS862014 PS 86/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872014 PS 87/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS882014 PS 88/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS892014 PS 89/2014 Evaluering Nettverkssamling 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902014 PS 90/2014 Klinikkstrukturplanen - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912014 PS 91/2014 UR+UFU=SANT Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922014 PS 92/2014 Førebuing til Ungdommens fylkesting 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932014 PS 93/2014 Gjennomgang av vedtektene til Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942014 PS 94/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS612014 RS 61/2014 Norges Realfag gymnas Sotra - uttale frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622014 RS 62/2014 Fleire opne idrettsanlegg og øvingsrom for musikk - innspel til budsjettarbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS952014 PS 95/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll