eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 21 20150121 21.01.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Fv 209 Storskaret - Arefjord - status pr januar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Brev sendt Samferdselsdepartementet/Samferdselskommiteen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Vurdering av fotgjengarfelt ved Opedal skule i Ullensvang herad - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Ferjesambandene Arsvågen - Moravika, Halhjem og Sandviksvåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52015 RS 5/2015 Oversendingsforslag i samferdselsutvalet i valperioden 2011-2015 - Melding til samferdselsutvalet - A jour 09.01.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 Vedrørende ev. flytting av helikoptertrafikk til Stord. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Det beste veg alternativet mellom Aust og Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 Oversendingsforslag - status for hydrogenfyllestasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 Oppstart av prosjekt Fv 158 - Grindavoll - Lepsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Kontaktutval for Hordfast - Referat frå møte 5. desember 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 Obligatorisk bombrikke i Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132015 RS 13/2015 Oversendingsforslag - redaksjonelle endringar i RTP handlingsprogram 2015 - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 Innspel om rasfare i Nærøydalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42015 PS 4/2015 Fråsegn til planprogram for - Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest - reguleringsplan for Bybanen sentrum - Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet - vedtak om høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Nordhordlandspakken AS - søknad om driftsmidlar for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Handlingsprogram 2015-2018 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Søknad om finansieringsbidrag til prosjektet Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Kontroll av driveplikta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Nye ferjeanbod i Hordaland - strategiske vegval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Endring av transportvedtekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122015 PS 12/2015 Fv 550 Kråkevik - Syreflot - ferdigstilling av planarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll