eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 02 11 20150211 11.02.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen 3. etg Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS142015 PS 14/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS152015 RS 15/2015 Fotgjengarfelt i Fv 179 Steinsvikvegen - Nye registreringar og vurderingar - Oppfølging av RS 103/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162015 RS 16/2015 Innkorting av planprosessen E39 Os - Stord - Tilbakemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172015 RS 17/2015 Vedk. nye busskontraktar for rutepakkane Hardanger/Voss og Modalen/Vaksdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182015 RS 18/2015 Ulykkesbarometer 2013 Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192015 RS 19/2015 Melding om oppstart av arbeid med oversikt over folkehelsetilstanden i Hordaland – det fireårige oversiktsdokumentet og det løpande arbeidet. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS172015 PS 17/2015 Bymiljøavtale for Bergen - organisering og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Tidsdifferensierte bompengetakstar i bomringen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 med høyringsinnspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Fv 315 - Omklassifisering av del av Bavallsvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Omklassifisering av fylkesvegar i Austevoll kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 Kjøp av infrastruktur knytt til trolleybussdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Oppstart av Regional transportplan Hordaland 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Søknad om tilskot til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Snøggbåt Sunnhordland - fylkeskryssande ruter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss - Arna. Merknader frå Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Fylkeskommunen si rolle som regionalt folkevalgt forvaltingsnivå Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll