eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 02 18 20150218 18.02.2015 11:00 Fylkeshuset, synfaring dag 1, sakshandsaming dag 2, 19.02.15 Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS322015 PS 32/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS222015 RS 22/2015 Internasional Newsletter 02/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232015 RS 23/2015 KIK-prosjekt - Kulturminneplan i kommunane 2013 - 2016 - Årsrapport 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242015 RS 24/2015 Klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252015 RS 25/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262015 RS 26/2015 Vedtaksbrev Odda kommune Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272015 RS 27/2015 Innkorting av planprosessen E39 Os - Stord - Tilbakemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282015 RS 28/2015 Rapport om Grunnlovsjubileet 1814-2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292015 RS 29/2015 Fleirbrukshall i Åsane - svar på spørsmål i FU 04.12.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302015 RS 30/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312015 RS 31/2015 Disponering av innsparte midlar etter streik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322015 RS 32/2015 Ny kommunikasjonsstrategi for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332015 RS 33/2015 Framtidig organisering av etablerarrettleiingstenesten i førstelina i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS352015 PS 35/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS72015 DS 7/2015 Trekk i løn etter streiken - budsjettendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS362015 PS 36/2015 Fylkeskommunen si rolle som regionalt folkevalgt forvaltingsnivå Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Tidsdifferensierte bompengetakstar i bomringen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 - vedtak av handlingsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Drift av bokbåten i Hordaland etter nedlegging i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402015 PS 40/2015 Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss - Arna. Merknader frå Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Bymiljøavtale for Bergen - organisering og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Kjøp av infrastruktur knytt til trolleybussdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Snøggbåt Sunnhordland - fylkeskryssande ruter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 med høyringsinnspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Fv 315 - Omklassifisering av del av Bavallsvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 Omklassifisering av fylkesvegar i Austevoll kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Søknad om tilskot til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Oppstart av Regional transportplan Hordaland 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502015 PS 50/2015 Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512015 PS 51/2015 Eigarskapsforvaltning - styrerepresentasjon og kompetanse. Retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Næringsretta midlar til regional utvikling, - Godkjenning av Plan for bruk av kompensasjonsmidlar 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 Tour des Fjords - tilskot til planlegging og gjennomføring i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542015 PS 54/2015 Høyringsuttale til faggrupperapporten Forenkling av utmarksforvaltningen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552015 PS 55/2015 Regional plan for Nordfjella - Handlingsprogram 2015 - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562015 PS 56/2015 Klage på avslag på søknad frå Røyrvik Kraftverk AS om løyve til bygging av Røyrvik Kraftverk i Kvam Herad. Innstilling. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS572015 PS 57/2015 Filmmelding for Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582015 PS 58/2015 Oppfølging av museumsplanen 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592015 PS 59/2015 Nye Åsane vgs - kjøp av tilleggsareal på ca. 2 mål frå Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602015 PS 60/2015 Rehabilitering-ombygging-mindre tilbygg i skulesektoren-budsjettfordeling nr. 1-2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612015 PS 61/2015 Endring av styrevedtekter for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622015 PS 62/2015 Personvernombod i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632015 PS 63/2015 Revisjon av overordna beredskapsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642015 PS 64/2015 Finansforvaltninga i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652015 PS 65/2015 Årsmelding for klagenemnda - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662015 PS 66/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll