eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 10 20150310 10.03.2015 11:00 Grand Terminus hotel, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Møteboka frå desembertinget 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Seks avslutta EU-prosjekt i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Svar på interpellasjon - Standard på nye vegprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular – handlingsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42015 PS 4/2015 Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Forvaltningsrevisjon innan "Prosjektstyring" - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Forvaltningsrevisjon innan "Internkontrollsystem og HMT" - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Revisjon av etiske retningslinerfor Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Fylkeskommunen si rolle som regionalt folkevalgt forvaltingsnivå Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Tidsdifferensierte bompengetakstar i bomringen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 - vedtak av handlingsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122015 PS 12/2015 Drift av bokbåten i Hordaland etter nedlegging i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Bymiljøavtale for Bergen - organisering og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142015 PS 14/2015 Kjøp av infrastruktur knytt til trolleybussdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 med høyringsinnspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Oppstart av Regional transportplan Hordaland 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Eigarskapsforvaltning - styrerepresentasjon og kompetanse. Retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Handlingsprogram 2015-2018 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Regional plan for Nordfjella - Handlingsprogram 2015 - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Oppfølging av museumsplanen 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Nye Åsane vgs - kjøp av tilleggsareal på ca. 2 mål frå Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 8-13 samarbeid i Austrheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 8-13 samarbeid i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2013/14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Endring av styrevedtekter for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Finansforvaltninga i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Årsmelding for klagenemnda - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Revisjon av overordna beredskapsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll