eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 02 16 20150216 16.02.2015 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Forvaltningsrevisjon innan "Prosjektstyring" - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42015 PS 4/2015 Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Storeholmen VTA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Rekneskapsresultat 2014 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Fokus på etikk i Hordaland fylkeskommune - Orientering om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Bruk av elektronisk innkjøpssystem i Hordaland fylkeskommune - Fylkesrådmannen orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Melding om fylkestingsvedtak - Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar innan skulesektoren. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Status for handlingsplan forvaltningsrevisjon økonomistyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Forvaltningsrevisjon av samhandling på vegområdet - status pr november 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Forvaltningsrevisjon fagopplæring- løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52015 RS 5/2015 Forvaltningsrevisjon kulturtilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Skatteinngang 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Evaluering av kontrollutval og kontrollutvalssekretariat - Rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 Brev om ikrafttreding av endingar i kommunelova og offentleglova Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 Avtale om sekretariatstenester for kontrollutvalet - Prisjustering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr januar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr januar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132015 RS 13/2015 Revisjon av rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 Gjennomførte tilsyn i Hordaland fylkeskommune januar - september 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152015 RS 15/2015 Kopi av brev til HFK frå Hordaland barne- og ungdomsråd dagsett 19.1.15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS122015 PS 12/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Bestilling av forvaltningsrevisjon av NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll