eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 20 20150120 20.01.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen 3.etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular – handlingsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 HFK si rolle vedk. russefeiring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32015 RS 3/2015 Reinhaldstenestene under ei eining med vikarpool Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Aktivitet ved Nordahl Grieg vgs etter skuletid/i helgane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42015 PS 4/2015 Vidareføring av ordninga med opne gymsalar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Høyring - framlegg til endringar i privatskolelova ("ny friskolelov") Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune-Bergen Katedralskole- og Scandinavian School of Brussels frå skuleåret 2014 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Dimensjonering – utviding av Bergen Katedralskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Orientering om bruken/erfaringane av vekslingsmodellen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Høyring om forslag til endring i forskrift om prosjekt til fordjuping Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet - vedtak om høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll