eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 13 20150513 13.05.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS642015 PS 64/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652015 PS 65/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662015 PS 66/2015 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS382015 RS 38/2015 Referat frå styremøte i Vestkystparken 9. april 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392015 RS 39/2015 Status for prøveordning med midlertidig delegering av myndighet i kulturminnelova til Hordaland fylkeskommune (RS 60/15) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402015 RS 40/2015 Årsmelding 2014 Friluftsrådet Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412015 RS 41/2015 Fredningsstrategi mot 2020 - kulturminneforvaltningen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS672015 PS 67/2015 Søknad om Skeie kraftverk i Kvam herad. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682015 PS 68/2015 Søknad om løyve til bygging av seks kraftverk i Masfjorden kommune. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 Søknad med konsekvensutgreiing for Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommunar. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702015 PS 70/2015 Høyring av forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - eigedomar i Klima- og miljødepartementets landsverneplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712015 PS 71/2015 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger - høyringsforslag til offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722015 PS 72/2015 Tildeling av midlar til kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732015 PS 73/2015 Prioritering av to ekstra søknader om tilskot til statleg sikring av friluftsområder i Hordaland 2015 (kap. 1420 post 30) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742015 PS 74/2015 Fordeling av fylkeskommunalt investeringstilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752015 PS 75/2015 Tilskot til fartøyvern 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762015 PS 76/2015 Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772015 PS 77/2015 Høyringssvar til rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782015 PS 78/2015 Revidering av Kulturelt utviklingsprogram - vidareføring av programområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792015 PS 79/2015 Tillegg til sak 34/15 - KURE og sak 75/15 - FUV Gjestekunstnarbustader og -ordningar knytt til Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802015 PS 80/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll