eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 02 20150602 02.06.2015 11:00 Fylkeshuset Sunnhordland 4. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1032015 PS 103/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1042015 PS 104/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1052015 PS 105/2015 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS462015 RS 46/2015 Den kulturelle skolesekken - Rekneskap for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472015 RS 47/2015 Dialogkonferansen 2015 - invitasjon og program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482015 RS 48/2015 Carte Blanche sin Årsrapport 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492015 RS 49/2015 Forventninger til fylkeskommunen i 2016 innenfor helhetlig vannforvaltning, friluftsliv og forvaltning av høstbare arter av vilt og innlandsfisk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1062015 PS 106/2015 Saksframlegg til offentleg ettersyn av kommunedelplan for E134 Bakka-Solheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072015 PS 107/2015 Søknad om 132kV-kraftleidning Dalsbotnfjellet-Frøyset. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082015 PS 108/2015 Biosfære Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092015 PS 109/2015 Søknad om støtte til å sikre friluftslivsområder etter vindfall Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102015 PS 110/2015 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112015 PS 111/2015 UNESCO Verdsarvkonferanse i Bergen 22 til 24 september 2015. Søknad om tilskott. Politisk representasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122015 PS 112/2015 Driftsstønad til fylkesfemnande barne- og ungdomorganisasjonar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132015 PS 113/2015 Tilskot til viltformål 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142015 PS 114/2015 Jubileumsgåve til Kunsthuset Kabuso - tilskot til flygel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152015 PS 115/2015 Hordaland teater - flytting til Logen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162015 PS 116/2015 Hardingfela.no Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172015 PS 117/2015 Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182015 PS 118/2015 Ulike kulturføremål - Opne søknader vår 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192015 PS 119/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll