eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 08 20 20150820 20.08.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1202015 PS 120/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1212015 PS 121/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1222015 PS 122/2015 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS502015 RS 50/2015 Møteplan 2016 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512015 RS 51/2015 Statsbudsjettet 2015, kapittel 1429, post 70 - Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminne og kulturmiljø (BARK) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522015 RS 52/2015 Statsbudsjettet 2015 kap. 1429 post 21. Utbetaling av midlar til styrka kulturminnekompetanse i kommunane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532015 RS 53/2015 Krigsminneseminar i Vest-Ager 15-1.7 september Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542015 RS 54/2015 UKM Hordaland. Info til kommunekontaktane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552015 RS 55/2015 Prosjekt Bryggen - Fordeling av tilskot 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562015 RS 56/2015 Invitasjon - Vestlandsk toppmøte i friluftslivets År - 22.oktober 2015 Oseana Kunst og Kultursenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1232015 PS 123/2015 Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til justering av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242015 PS 124/2015 Klage på avslag på søknad om tilskot til lokale friluftslivstiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252015 PS 125/2015 Tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262015 PS 126/2015 Tilskot til lokale kulturbygg 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272015 PS 127/2015 Klagesak - tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282015 PS 128/2015 Samanslåing av stiftinga Dagestadmuseet og stiftinga Hardanger og Voss museum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292015 PS 129/2015 Fordeling av spelemidler til Den kulturelle skolesekken for 2015-2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302015 PS 130/2015 Forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - Baroniet Rosendal. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312015 PS 131/2015 Forslag om freding av Stødleterrassen i Etne. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322015 PS 132/2015 Forslag om freding av Forum kino i Bergen. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332015 PS 133/2015 Sykkel VM 2017 – avtale med Bergen 2017 AS, oppnemning av representant til hovudkomitèen og fordeling av kr. 500.000 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342015 PS 134/2015 Fråsegn til kommuneplan for Fusa 2015-2027, arealdelen - Fusa kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352015 PS 135/2015 Kommunedelplan for kulturminne - Sveio kommune 2015-2027 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362015 PS 136/2015 Kulturminneplan for Fitjar, 2015-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372015 PS 137/2015 Søknad om løyve til Tysso kraftverk i Ulvik herad. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382015 PS 138/2015 Søknad om konsesjon til bygging av Austdøla kraftverk i Ulvik herad. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392015 PS 139/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll