eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 09 20150609 09.06.2015 11:00 Norheimsund Sandven hotel Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS302015 PS 30/2015 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52015 RS 5/2015 Oversikt over saksordførarar - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62015 RS 6/2015 Følgjeskriv til uttale frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Svar på uttale om miljøtiltak ved U-864 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Gjennomgang av tilbodstrukturen på studiespesialisering og studieførebuande program i Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 Svar på spørsmål frå Fylkestinget des. 2014 - Gjennomgang av mogleheit for søkjarar utan rett til å ta vidare utdanning eller delkompetanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 Årsmelding 2014 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Årsrapport 2014 - Utdanning for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 Årsmelding 2014 for Ungdommens fylkesutval og protokoll frå Ungdommens fylkesting 14.-15.02.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS322015 PS 32/2015 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Årsmelding for kontrollutvalet for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Politisk organisering i Hordaland fylkeskommune - Val av nytt kontrollutval hausten 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Godkjenning av årsrekneskapen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Val av standard på fylkesvegane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Vedtak av Regional plan for areal- og transport på Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402015 PS 40/2015 Bompengesøknad for Nordhordlandspakken - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Kollektivmeldinga 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Årsmelding 2014 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Lærlingplan og lærlingeprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 Innbyggjarinitiativ - Sikker skuleveg, utbetring av Tunesvegen i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Fagtilbodet ved dei vidaregåande skulane i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Nye Voss gymnas - godkjenning av forsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502015 PS 50/2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512015 PS 51/2015 Tertialrapport pr. april 2015 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Hordaland teater - flytting til Logen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 Vedtektsendringer for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542015 PS 54/2015 Søknad om fritak frå verv i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552015 PS 55/2015 Høgskolen i Bergen - Val av eksterne styremedlemer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562015 PS 56/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll