eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 10 13 20151013 13.10.2015 11:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS572015 PS 57/2015 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582015 PS 58/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS132015 RS 13/2015 Møteprotokollen frå møte i fylkestinget - juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152015 RS 15/2015 Endring av krinsgrenser mellom kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162015 RS 16/2015 Ny klagenemndsordning - skatteområdet - landsdekkende skatteklagenemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS592015 PS 59/2015 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602015 PS 60/2015 Forvaltningsrevisjon "Drift og vedlikehald av fylkesvegar" Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612015 PS 61/2015 Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622015 PS 62/2015 Vurderingar av kapasiteten i kollektivtilbodet i Bergen, og planlagde tiltak knytt til innføring av tidsdifferensierte bompengetakstar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632015 PS 63/2015 Fysisk sikring av Askøybrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642015 PS 64/2015 Samlokalisering av Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652015 PS 65/2015 Konsolidering stiftinga Bjørn West-museet og stiftinga Museum Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662015 PS 66/2015 Sal av Strandgaten 195 AS (Bjørgvin vgs.) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672015 PS 67/2015 Sal av Valen vaskeri - gnr. 185 bnr. 191 i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682015 PS 68/2015 Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 Tertialrapportering pr. august 2015 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702015 PS 70/2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712015 PS 71/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll