eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 26 20150326 26.03.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS672015 PS 67/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682015 PS 68/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS342015 RS 34/2015 AU for Kontaktutval Hordfast - Referat 17. februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352015 RS 35/2015 Årsrapport 2014 - Utdanning for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362015 RS 36/2015 Vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Norges Realfagsgymnas Sotra AS - søknad etter privatskolelova Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372015 RS 37/2015 Dekkeprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382015 RS 38/2015 Tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten kommuner og fylkeskommuner - avvikles fra 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392015 RS 39/2015 Fremje av lågutsleppskøyretøy i drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402015 RS 40/2015 Fv 209 Storskaret - Arefjord - status - korrigering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412015 RS 41/2015 Driftsproblem på Bybana Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422015 RS 42/2015 Utlysing av Kulturlandskapsprisen 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432015 RS 43/2015 Standardisering og samordning av fylkeskommunale innkjøp av kollektivtransporttjenester. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442015 RS 44/2015 Habilitet i samband med høyringar - svar på spørsmål frå Einar Lutro Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452015 RS 45/2015 Betre kollektivtransport og mindre bilbruk i Bergensområdet 2011 - 2014 - Sluttrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462015 RS 46/2015 Følgjeskriv til uttale frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472015 RS 47/2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i reisemønster Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482015 RS 48/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr mars Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492015 RS 49/2015 Referatsak - Seks avslutta EU-prosjekt i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502015 RS 50/2015 Busstilbod til Sotra vidaregåande skule - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512015 RS 51/2015 Status næringshagar i Hordaland februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522015 RS 52/2015 Nye driftskontraktar for fylkesvegane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532015 RS 53/2015 Vegavgift på naturgass. Økonomiske fylgjer for bussdrifta i Hordaland. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542015 RS 54/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr mars 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552015 RS 55/2015 Førebudd på framtida - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562015 RS 56/2015 Fylkestinget sitt vedtak av regional plan for attraktive senter i Hordaland 10.12.2014 - Klargjering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572015 RS 57/2015 Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune - tilleggsinformasjon etter førespurnad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582015 RS 58/2015 Tettstadkonferansen 2015: 14. - 15. april i Norheimsund - Invitasjon med program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS702015 PS 70/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS82015 DS 8/2015 Delegert sak styrings og administrasjonsutgifter RFF Vestlandet 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS92015 DS 9/2015 Fornying av sertifikatlån 391 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS102015 DS 10/2015 Fornying av sertifikatlån 441 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS112015 DS 11/2015 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS122015 DS 12/2015 Tariffoppgjer 2014 - budsjettregulering i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS132015 DS 13/2015 Låneopptak 2015 - I Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS712015 PS 71/2015 Kollektivmeldinga 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722015 PS 72/2015 Vidareføring av ordninga med opne gymsalar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732015 PS 73/2015 Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742015 PS 74/2015 Fråsegn til offentleg ettersyn av område- og detaljreguleringar for Moldegård og Bjånes - Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752015 PS 75/2015 Gjestekunstnarbustader og -ordningar knytt til Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762015 PS 76/2015 Høyring - EUs mobilitetsverktøy ECVET nyttast for å godkjenne kompetanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772015 PS 77/2015 Søknad om løyve til å byggja 7 kraftverk i Vaksdal og Voss kommunar. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782015 PS 78/2015 Omklassifisering av E 39 Vågsbotn - Nordre Brurås til fylkesveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792015 PS 79/2015 Srategisk Næringsplan for Bergensregionen - Første gangs behandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802015 PS 80/2015 Regional planstrategi - 2015 - framdrift og fordeling av midlar til regional planlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812015 PS 81/2015 Eigarskapsmelding 2015 - forenkla melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822015 PS 82/2015 Revisjon av alkoholreglement for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832015 PS 83/2015 Rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842015 PS 84/2015 Hordaland fylkesting 2011 - 2015. Oppnemning av arrangementskomite for sluttsamkome Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852015 PS 85/2015 Rekneskapsrapport pr. februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862015 PS 86/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll