eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 04 23 20150423 23.04.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS872015 PS 87/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS882015 PS 88/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS892015 PS 89/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS592015 RS 59/2015 Prosjekt "Kunnskap og kompetanse for klimavennleg og attraktiv byutvikling" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602015 RS 60/2015 Videreføring av prøveprosjekt med delegasjon av midlertig myndighet i visse saker etter kulturminneloven § 8 første, andre og fjerde ledd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612015 RS 61/2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622015 RS 62/2015 Høyringsuttale frå Eidfjord ungdomsråd til aust- vest utredninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632015 RS 63/2015 Elbilar i kollektivfelt og samkjøringsfelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642015 RS 64/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr april Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652015 RS 65/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr april 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662015 RS 66/2015 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. busstilbodet til Sotra vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672015 RS 67/2015 Svar på spørsmål vedk. yrkesfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692015 RS 69/2015 Førespurnadar om økonomisk stønad utanfor dei etablerte tilskotsordningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682015 RS 68/2015 Oversyn over kva Hordaland fylkeskommune har fått til i høve til sykkel - svar til Mona Hellesnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702015 RS 70/2015 Kvinnherad kommune - uttale aust/vest utgreiinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712015 RS 71/2015 E39 Hordfast - Forsering av planlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722015 RS 72/2015 Ny organisering av bompengeverksemda - innspel frå BT Signaal AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS902015 PS 90/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS912015 PS 91/2015 Nedlegging av offentleg veg på Rv. 13 utanfor Myrkdalstunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922015 PS 92/2015 Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932015 PS 93/2015 Søknad om ruteløyve for strekninga Tyssedal - Skjeggedal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942015 PS 94/2015 Omklassifisering av del av fv. 7 - Haukanesberget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952015 PS 95/2015 Søknad om planendring for Nottveit kraftverk. Fråsegn Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962015 PS 96/2015 Røykeforbod på fylkeskommunale haldeplassar og utandørs på terminalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972015 PS 97/2015 Fordeling av regionale næringsfond 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982015 PS 98/2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992015 PS 99/2015 Fylkeskommunale gardsbruk - fordeling av investeringsmidler 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002015 PS 100/2015 Fylkestingsvalet 2015 - røystesetlar til listestillarane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012015 PS 101/2015 Ny organisering av bompengeverksemda - regionale bompengeselskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022015 PS 102/2015 Årsmelding 2014 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032015 PS 103/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll