eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 18 20150618 18.06.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1572015 PS 157/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1582015 PS 158/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1592015 PS 159/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS882015 RS 88/2015 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. læreplassar maritime fag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892015 RS 89/2015 Masfjordbrua - statusmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902015 RS 90/2015 Sykkelbyen Stord - ein statusrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912015 RS 91/2015 Skulebruksplanen og framtida for Hjeltnes vidaregåande skule - utsetjing av politisk sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922015 RS 92/2015 Carte Blanche sin Årsrapport 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932015 RS 93/2015 Indikatorar for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtalar - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942015 RS 94/2015 Sykkelbyen Bergen - statusrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952015 RS 95/2015 Miljøferjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962015 RS 96/2015 Nye busskontraktar for rutepakkane Hardanger/Voss og Modalen/Vaksdal - orientering om kontraktane og gjennomføring av konkurranse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972015 RS 97/2015 Svar på spørsmål om elbilar og bompengeinntekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982015 RS 98/2015 Førebudd på framtida - status 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992015 RS 99/2015 Status handlingsplan etter forvaltningsrevisjon Sjukefråvær Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002015 RS 100/2015 Elbil i sambruksfelt og kollektivfelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012015 RS 101/2015 Større saker til politisk behandling våren 2015 - pr juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022015 RS 102/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032015 RS 103/2015 Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) - om fire inspirasjonskonferansar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042015 RS 104/2015 Vaktberedskap i forbindelse med ras Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052015 RS 105/2015 Oversikt over innkommande høyringar juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062015 RS 106/2015 Kostnadsoverskridingar for Askøypakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072015 RS 107/2015 Orientering om stans i utvikling av nettbutikkløysing for kollektivreisande Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1602015 PS 160/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS152015 DS 15/2015 Notat - revisjon av fullmaktsreglementet - administrative fullmakter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS162015 DS 16/2015 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1612015 PS 161/2015 Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan 2016 - 2019. Føresetnader og rammer. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622015 PS 162/2015 Møteplan 2016 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632015 PS 163/2015 Søknad om støtte til å sikre friluftslivsområder etter vindfall Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642015 PS 164/2015 Jubileumsgåve til Kunsthuset Kabuso - tilskot til flygel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652015 PS 165/2015 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662015 PS 166/2015 UNESCO Verdsarvkonferanse i Bergen 22 til 24 september 2015. Søknad om tilskott. Politisk representasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672015 PS 167/2015 Fråsegn til planprogram for E39 Stord - Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682015 PS 168/2015 Tiltak for å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa i Hordaland. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692015 PS 169/2015 Høyring til forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhøyrande forskrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702015 PS 170/2015 Melding om kystskogbruket 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712015 PS 171/2015 Biosfære Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1722015 PS 172/2015 Søknad om 132kV-kraftleidning Dalsbotnfjellet-Frøyset. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1732015 PS 173/2015 Avklaring på vegen vidare for Næringsbarometeret Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1742015 PS 174/2015 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1752015 PS 175/2015 "Hovedrapport fra analyse og strategifasen", NTP 2018 - 2027- uttale Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1762015 PS 176/2015 Omstillingsmidlar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772015 PS 177/2015 Stedfortrader for fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782015 PS 178/2015 Nytt reglement for "Reiser i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792015 PS 179/2015 Kommunale ferjekaiar i fylkesvegsambanda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802015 PS 180/2015 Elbil på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812015 PS 181/2015 Vedk. ferjetilbodet for Austevoll og Varaldsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822015 PS 182/2015 Fylkeskryssande snøggbåtruter i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832015 PS 183/2015 Søknad frå Osterøy Ferjeselskap AS om tilskot til ferjesambandet Breistein - Valestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842015 PS 184/2015 Høyring - Framlegg til forskriftsendringar - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852015 PS 185/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 3 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862015 PS 186/2015 Høyring - Framlegg til revidert læreplan for Vg1 service og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872015 PS 187/2015 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) – løypemelding vår 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882015 PS 188/2015 Lærlingklausul i offentlege kontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892015 PS 189/2015 Samlokalisering av Bergen tekniske fagskole (BTF) og Bergen maritime fagskole (BMF) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932015 PS 193/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll