eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 08 27 20150827 27.08.2015 11:00 Fylkeshuset, Bergen 367, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1952015 PS 195/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1962015 PS 196/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1972015 PS 197/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1082015 RS 108/2015 Saker på sommarfullmakt 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092015 RS 109/2015 Signert møtebok frå generalforsamling i Valen Kraftverk AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102015 RS 110/2015 Protokoll frå generalforsamling i Bømlo Vegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112015 RS 111/2015 Generalforsamling i Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter A/S 28. april 2015 - Protokoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122015 RS 112/2015 Protokoll frå generalforsamling - Opero - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132015 RS 113/2015 Signert protokoll fra generalforsamling i Beredt AS 29. juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142015 RS 114/2015 Årsmelding Vigo IKS 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152015 RS 115/2015 Protokoll generalforsamling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162015 RS 116/2015 Årsmøteprotokoll - Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172015 RS 117/2015 Protokoll fra generalforsamlingen i BKK AS 29.04.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182015 RS 118/2015 Møteprotokoll frå Folgefonna nasjonalparkstyre 8. juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192015 RS 119/2015 Protokoll fra generalforsamling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202015 RS 120/2015 Protokoll fra årsmøtet i Foreningen 12. juni 2015 i Vest-Norges brusselkontor Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212015 RS 121/2015 Protokoll fra generalforsamling 12. juni 2015 i Vest-Norges brusselkontor AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222015 RS 122/2015 Fylkesmannens beredskapsgjennomgang - rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232015 RS 123/2015 Elbilpasseringar og bompengeinntekter - versjon 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242015 RS 124/2015 Belønningsordninga - Bergen - Signering av nye avtale 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252015 RS 125/2015 Uttale Kystverket Vest - Rullering av Nasjonal Transportplan 2018 - 2027 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262015 RS 126/2015 Skånevik ferjekai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272015 RS 127/2015 Generell handlingsplan mot mobbing og diskriminering - tolking av mandat Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1282015 RS 128/2015 Svar på spørsmål frå Torill Selsvold Nyborg Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292015 RS 129/2015 Tillegg til sak "Pedagogisk arkitektur" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302015 RS 130/2015 Ny klagenemndsordning - skatteområdet - landsdekkende skatteklagenemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312015 RS 131/2015 Kriteriedata til inntektssystemet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322015 RS 132/2015 Invitasjon til å delta i reformprosessen (ref 15/3288-1) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332015 RS 133/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. august 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342015 RS 134/2015 Større saker til politisk behandling hausten 2015 – per august Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1982015 PS 198/2015 Avtale med JCDecaux om reklame på rullande materiell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1992015 PS 199/2015 Regional transportplan Hordaland - høyring av framlegg til planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2002015 PS 200/2015 Oppretting av styringsgruppe for arbeidet med ny sonetakststruktur. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2012015 PS 201/2015 Sykkel VM 2017 – avtale med Bergen 2017 AS, oppnemning av representant til hovudkomitèen og fordeling av kr. 500.000 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2022015 PS 202/2015 Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar. Søknad frå Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om midlar for 2016. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2032015 PS 203/2015 Endringar i kollektivtilbodet i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2042015 PS 204/2015 Vedk. ferjetilbodet for Austevoll og Varaldsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2052015 PS 205/2015 Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Bergen-Rogaland - Oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2062015 PS 206/2015 Høgskolen i Bergen - Nytt val av eksterne styremedlemer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2072015 PS 207/2015 Høyring om endring i fagtilbodet i matematikk i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2082015 PS 208/2015 Pedagogisk Arkitektur - Krav og forventningar til skuleanlegg i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2092015 PS 209/2015 Tiltak for å redusere fråfall og auke gjennomføring i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2102015 PS 210/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 4 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2112015 PS 211/2015 Høyring - NOU 2015:2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2122015 PS 212/2015 Anmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter privatskoleloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2132015 PS 213/2015 Forslag om freding av Stødleterrassen i Etne. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2142015 PS 214/2015 Forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - Baroniet Rosendal. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2152015 PS 215/2015 Søknad om konsesjon til bygging av Austdøla kraftverk i Ulvik herad. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2162015 PS 216/2015 Forslag om freding av Forum kino i Bergen. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2172015 PS 217/2015 Framlegg til høyringsutgåve Handlingsprogram 2016-2018 for Vassregion Sogn og Fjordane - regional plan for vassforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2182015 PS 218/2015 Søknad om løyve til Tysso kraftverk i Ulvik herad. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2192015 PS 219/2015 Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til justering av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2202015 PS 220/2015 Avtale om kjøp av bokbåtteneste for Hordaland og Møre og Romsdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2212015 PS 221/2015 Klage på vedtak om avslag på tilskot til "NyGiv i sauehaldet i Hordaland 2015-2016" (RULL-midlar, søknadsnummer: 2015-0037) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2222015 PS 222/2015 Svar på spørjeundersøking frå Nordsjøkommisjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2232015 PS 223/2015 Rapportering på bruk av tilskot for Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2242015 PS 224/2015 Rekneskapsrapport pr. juni 2015. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2252015 PS 225/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll