eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 24 20150924 24.09.2015 11:00 Fylkeshuset, bergen Fylkesutvalsalen 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2262015 PS 226/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2272015 PS 227/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2282015 PS 228/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1352015 RS 135/2015 Innfartsparkering - svar på oversendingsforslag 27.08.15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362015 RS 136/2015 Status på vedtak om å skaffe flere lærlingeplasser gjennom prosjekt - fylkesutvalgsmøte 270815 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372015 RS 137/2015 Svar på spørsmål om E39 - Vågsbotn - Hylkje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382015 RS 138/2015 Status for Sellafield Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392015 RS 139/2015 Kollektivtilbodet i Ullensvang Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402015 RS 140/2015 Antall småkraftverk - realisert av dei som har fått konsesjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412015 RS 141/2015 Utløysing av opsjonar - transportkontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422015 RS 142/2015 Statsbudsjettet 2016 - innspel til ekstraordinære omstillings-utfordringar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432015 RS 143/2015 International Newsletter 01/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442015 RS 144/2015 Ny landbruksveiforskrift - fastsettelsesbrev, landbruksveiforskrift og endringsforskrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452015 RS 145/2015 Fv 209 - Storeskaret - Arefjord - utsetjing av gangbru Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462015 RS 146/2015 Trafikkplan Sunnhordland - førebuing nytt anbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1472015 RS 147/2015 Krav frå Bergen kommune om tilbakeføring av eigedomar under punkt 8 i Angeravtalen - mottak av stevning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482015 RS 148/2015 Fylkesmannens beredskapsgjennomgang - tilsvar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1492015 RS 149/2015 Protokoll fra ordinær generalforsamling - Bystasjonen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502015 RS 150/2015 Underskriven protokoll frå generalforsamling i Austevoll bruselskap 22.06.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512015 RS 151/2015 Protokoll fra ordinær generalforsamling - Strandgaten 195 AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522015 RS 152/2015 Protokoll fra ordinær generalforsamling - HFK Bussanlegg AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532015 RS 153/2015 Generalforsamlingsprotokoll, rekneskap og årsmelding for Gulen og Masfjorden Utvikling AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542015 RS 154/2015 Signert protokoll frå Generalforsamlinga i Hordaland Teater Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552015 RS 155/2015 Reviderte vedtekter og delegering av forvaltningsansvar for Folgefonna nasjonalparkstyre Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562015 RS 156/2015 Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikt og budsjettering av arkeologiske registreringer og i henhold til kulturminneloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572015 RS 157/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. september Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582015 RS 158/2015 Konsekvensar ved nedlegging av snøggbåtrutar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592015 RS 159/2015 Kommunereformen - frist for å søkje om økonomisk støtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602015 RS 160/2015 Plankonferansen 2015 - program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2292015 PS 229/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS172015 DS 17/2015 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS182015 DS 18/2015 Låneopptak 2015 - II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2302015 PS 230/2015 Lovlegkontroll - Fylkesutvalsak 198/2015 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2312015 PS 231/2015 Tertialrapportering pr. august 2015 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2322015 PS 232/2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2332015 PS 233/2015 Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2342015 PS 234/2015 Beredskapsanalyse for brusambanda rundt Bergen - Høyringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2352015 PS 235/2015 Fysisk sikring av Askøybrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2362015 PS 236/2015 Vurderingar av kapasiteten i kollektivtilbodet i Bergen, og planlagde tiltak knytt til innføring av tidsdifferensierte bompengetakstar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2372015 PS 237/2015 Omklassifisering av gamlevegen gjennom Ytre Tysse - fv. 48 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2382015 PS 238/2015 Omklassifisering av Rv 13 ved Mønshaugen til kommunal veg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2392015 PS 239/2015 Regional plan for vassregion Rogaland - utsending på 2. gongs høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2402015 PS 240/2015 Prosjektstøtte til Hardangerviddetunnelen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2412015 PS 241/2015 Disponering av overskot frå bompengeinnkrevjing - Trekantsambandet og Nordhordlandsbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2422015 PS 242/2015 Forslag om endra reglar på eigedomsskatt for arbeidsmaskinar mv. i verk og bruk - høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2432015 PS 243/2015 Riksantikvarens utkast til veileder for NB! - registeret. Kulturminnefagleg innspel. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2442015 PS 244/2015 Konsolidering stiftinga Bjørn West-museet og stiftinga Museum Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2452015 PS 245/2015 Kunstnarutveksling mellom Hordaland og Nedre Normandie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2462015 PS 246/2015 Sal av Valen vaskeri - gnr. 185 bnr. 191 i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2472015 PS 247/2015 Nytt reglement om "Reiser i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2482015 PS 248/2015 Sal av Strandgaten 195 AS (Bjørgvin vgs.) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2492015 PS 249/2015 Revidert møteplan 2016 for politiske utval i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2502015 PS 250/2015 TV-aksjonen 2015 - bidrag frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2512015 PS 251/2015 Søknad om løyve til Drøllstølsbekken kraftverk i Eidfjord kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2522015 PS 252/2015 Innarbeiding av Lærlingplan og lærlingprognose i "Regional plan for kompetanse og arbeidskraft" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2532015 PS 253/2015 Årleg lønsregulering for fylkesrådmannen Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS2542015 PS 254/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll