eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 11 18 20151118 18.11.2015 12:00 Solstrand hotell, Os Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2682015 PS 268/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2692015 PS 269/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2702015 PS 270/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1822015 RS 182/2015 Kopi - Fastsamband til Huglo - oppdatert kostnadsoverslag - ferjeavløsningsmidler og overslag kostnad reguleringsplanarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832015 RS 183/2015 Kystvegen som riksveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1842015 RS 184/2015 Fergefri E39 Stavanger - Bergen. Nå må vi ikke rote det til på Vestlandet! Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1852015 RS 185/2015 Nye Ferjeanbod - framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862015 RS 186/2015 Kystvegen som Riksveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872015 RS 187/2015 Svar på spørsmål om skilting av vegstrekninga Hordvik - Salhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882015 RS 188/2015 Førebudd på framtida - status 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892015 RS 189/2015 Notat om Sentralbadet utarbeidet i samarbeid av Kulturdepartementet, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune. - Omforent notat ferdigstilt 5. november 2015 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2712015 PS 271/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS192015 DS 19/2015 Fornying av sertifikatlån 350 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2722015 PS 272/2015 Omorganisering av reinhaldstenesten i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2732015 PS 273/2015 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar i skulesektoren. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2742015 PS 274/2015 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2752015 PS 275/2015 Høyring NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2762015 PS 276/2015 Dimensjonering av Studiespesialiserande (ST) i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2772015 PS 277/2015 Bergen katedralskole - godkjenning av forprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2782015 PS 278/2015 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane 2016-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2792015 PS 279/2015 Høyring - Læreplanar for utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2802015 PS 280/2015 Prinsipp og føremål for rullering av Skulebruksplanen (SBP) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2812015 PS 281/2015 Høyringssvar - Framlegg til endringar i opplæringslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2822015 PS 282/2015 Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2832015 PS 283/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – Budsjettfordeling nr. 6 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2842015 PS 284/2015 Anmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskolelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2852015 PS 285/2015 Forslag om freding av Sandviksbodene 3 A. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2862015 PS 286/2015 Etablering av karrieresenter i Hordaland: forlenging av pilotprosjekt Karriere Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2872015 PS 287/2015 Revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2882015 PS 288/2015 Forslag om freding av Sandviksbodene 78 B. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2892015 PS 289/2015 Omklassifisering av Fv. 48 gamlevegen utanfor Moshovdatunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2902015 PS 290/2015 Hydrogenteknologi i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2912015 PS 291/2015 Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2922015 PS 292/2015 Bussanlegg i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2932015 PS 293/2015 Kjøp av bussanlegg i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2942015 PS 294/2015 Søknad frå Tide Buss AS om løyve for direkterute til/frå Bergen lufthamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2952015 PS 295/2015 Omklassifisering/statusendring på Rv. 13 - Bu i Ullensvang kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2962015 PS 296/2015 Omklassifisering av fylkesveg til riksveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2972015 PS 297/2015 Trafikkplan for kollektivtrafikken i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2982015 PS 298/2015 Grønt skifte til fornybar tungtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2992015 PS 299/2015 Handlingsprogram 2016 - 2019 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3002015 PS 300/2015 Løyving av ekstra tilskot til ferjesambandet Hufthamar-Krokeide Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3012015 PS 301/2015 Låg- og nullutsleppsferjer i Hordaland - Høve til stønad frå NOx-fondet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3022015 PS 302/2015 Nytt knutepunkt Voss – finansieringsløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3032015 PS 303/2015 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3042015 PS 304/2015 Regional planstrategi 2015-2020 - oppstart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3052015 PS 305/2015 Regional plan for vassregion Rogaland 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3062015 PS 306/2015 Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3072015 PS 307/2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016 - 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3082015 PS 308/2015 Omlegging av kraftleidningen 300 kV Fana-Litlesotra og 132 k Breivik-Litlesotra i Fjell og Bergen kommunar. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3092015 PS 309/2015 Statnett SF - Konseptvalutgreiing for forsyning av auka kraftforbruk på Haugalandet - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3102015 PS 310/2015 Unike regionale utviklingsprosjekt - investeringstilskott til regional utvikling 2015 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3112015 PS 311/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - fylkestinga si bestillinga for 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3122015 PS 312/2015 Val av jury til Årets Hordalending i perioden 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3132015 PS 313/2015 Yrkesopplæringsnemnda - suppleringsval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3142015 PS 314/2015 Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3152015 PS 315/2015 Forslag om freding av Stødleterrassen i Etne. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3162015 PS 316/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Oppnemning av medlem til valkomite for styre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3172015 PS 317/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll