eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 10 29 20151029 29.10.2015 11:00 Fylkeshuset fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2552015 PS 255/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2562015 PS 256/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2572015 PS 257/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1612015 RS 161/2015 Markedsføring av fagopplæring og skoler med vekt på rekruttering til yrkesfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622015 RS 162/2015 Moglegheitstudie på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632015 RS 163/2015 Nye Åsane vgs som Vardeprosjekt i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642015 RS 164/2015 Protokoll generalforsamling Fastlandssamband Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1652015 RS 165/2015 Møteprotokoll frå Generalforsamling i Nordhordland Industriservice AS 10 mai.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662015 RS 166/2015 Møteprotokoll for generalforsamling i Jondalstunnelen AS 25.06.15 og årsberetning og balanse 2014 signert av styret Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672015 RS 167/2015 Protokoll frå generalforsamling i Nordhordlandspakken AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1682015 RS 168/2015 Innovasjon Norges foretaksmøte 2015 - signert protokoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692015 RS 169/2015 Protokoll frå generalforsamling 2015 i Kveik AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702015 RS 170/2015 Informasjonsskriv nr. 1 - mulig fremtidig regionreform Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1712015 RS 171/2015 Konsesjonskraft - Orientering om anke til høgsterett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722015 RS 172/2015 Vurdering av domstolstrukturen for tingretter og jordskifteretter - rettskretser 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732015 RS 173/2015 Auka behov for mottaksplassar for asylsøkjarar - kartlegging av mulige steder for innkvartering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742015 RS 174/2015 Svar på forespurnad om framtida for sjøtrafikksentralen på Fedje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752015 RS 175/2015 Ferjefri kyststamveg - Hordfast og Rogfast Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1762015 RS 176/2015 Skilting på E134 ved Jøsendal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772015 RS 177/2015 Svar på spørsmål om vegprosjektselskap som har fått fylkeskommunal støtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782015 RS 178/2015 Rapportering for bruk av kompetansemidlar i landbruket 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792015 RS 179/2015 Større saker til politisk behandling - per oktober 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1802015 RS 180/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812015 RS 181/2015 Årsmelding for Hordaland fylkeseldreråd 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2582015 PS 258/2015 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft- vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2592015 PS 259/2015 Regional plan for Hardangervidda. Søknad om forsøksordning med vinteropen fylkesveg over Imingfjell. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2602015 PS 260/2015 Liland transformatorstasjon i Bergen kommune. Fråsegn til konsesjonssøknad. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2612015 PS 261/2015 Søknad om konsesjon for Miljateig kraftverk i Etne kommune. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2622015 PS 262/2015 Forslag om freding av Stødleterrassen i Etne. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2632015 PS 263/2015 Invitasjon til medlemskap i "Norges Verdensarv". Utfyllande informasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2642015 PS 264/2015 Blått kompetansesenter sør Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2652015 PS 265/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – Budsjettfordeling nr. 5 -2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2662015 PS 266/2015 Tilskot til ordning med politisk rådgjevar for fylkesordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2672015 PS 267/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll