eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 02 20150602 02.06.2015 10:00 Fylkeshuset Møterom 523 5. etg. Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS152015 PS 15/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Årsmelding for Klagenemnda 2014. Vedtak i fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS182015 PS 18/2015 Klager - Transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS192015 PS 19/2015 Klage på kvotebeløpet sin storleik -Transportordninga for funksjonshemma. Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS202015 PS 20/2015 Klage på vedtak av 4. november 2014 angåande avslag på søknad om utvida bruk av eksisterande avkjøyrsle på Fv. 223 Skråmestø/Herdla - gnr. 41 bnr. 17, i Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll