eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 01 20150901 01.09.2015 10:00 Fylkeshuset Møterom 523, 5. etg. Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS222015 PS 22/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Klage på vedtak av 26. januar 2015 angåande avslag på søknad om utvida bruk av eksisterande avkøyrsle/dispensasjon frå byggegrense på Fv. 561 Ågotnes Gnr. 27 Bnr. 33 i Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Klage på vedtak - forhåndstilsegn om utvida bruk av av avkøyrsle Fv. 281 Gnr. 25 Bnr. 250 - Fyllingsdalen, Bergen kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Klagesak - Klage på skriftleg irettesetjing Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS282015 PS 28/2015 KlagesakKlage på vedtak om ikkje godkjendt oppmelding til fagprøve -praksiskandidat elektrikerfaget Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS292015 PS 29/2015 KlagesakKlage på vedtak om tilbakekalling av reservedrosjeløyve R- 1103 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS302015 PS 30/2015 KlagesakKlage på vedtak om tilbakekalling av reservedrosjeløyve ***** Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS312015 PS 31/2015 Transportordninga for funksjonshemma - Klager på avslag på søknad om forhøga brukarkvote Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS322015 PS 32/2015 Klager - transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS332015 PS 33/2015 Transportordninga for funksjonshemma - klage på avslag om forhøga kvotebeløp Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS342015 PS 34/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll