eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 23 20150123 23.01.2015 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3.etg. - Montana Vandrerhjem Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS122015 PS 12/2015 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142015 PS 14/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152015 PS 15/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72015 RS 7/2015 Oversikt økonomi - per 060115 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Oversikt ungdomsråd i Hordaland - per 060115 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 Ungdommens planprogram - framdrift per 060115 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr desember Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 Høyringsuttale til klinikkstrukturplan frå tannhelseavdelinga - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS162015 PS 16/2015 Rekneskap 2014 for Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Opplegg for nytt Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Årsmelding 2014 for Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Førebuing Ungdommens fylkesting 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 UR+UFU=SANT Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Ungdommens storting - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll