eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 02 17 20150217 17.02.2015 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232015 PS 23/2015 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252015 PS 25/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS132015 RS 13/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr januar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 Invitasjon til Fylkesting for ungdom 2015. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152015 RS 15/2015 Offentleg høyring - Regional plan for areal- og transport på Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162015 RS 16/2015 Melding om vedtak gjort i Hardanger Ungdomsråd 15.01.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS272015 PS 27/2015 Konstituering av nytt Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll