eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 13 20150313 13.03.2015 00:00 Radøy rorbuer Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS292015 PS 29/2015 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Evaluering av Ungdommens fylkesting 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Godkjenning av møteplan for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Ansvarsområde i Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Nytt Ungdommens planprogram 2015 - korleis arbeide og markedsføre planprogrammet? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Førebuing til Dialogdagen 24. mars Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Uttale til regional plan areal- og transportplan for Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172015 RS 17/2015 Oversikt økonomi - per 26.02.15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182015 RS 18/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192015 RS 19/2015 Støtte til Hardanger Ungdomsråd angåande informasjon om framtidige moglegheiter i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS392015 PS 39/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll