eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 08 28 20150828 28.08.2015 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS542015 PS 54/2015 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS552015 PS 55/2015 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562015 PS 56/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572015 PS 57/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS302015 RS 30/2015 Oversikt økonomi - per 200815 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312015 RS 31/2015 Oversikt ungdomsråda - per 200815 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322015 RS 32/2015 Framdrift Ungdommens planprogram juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332015 RS 33/2015 Større saker til politisk behandling hausten 2015 – per august Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342015 RS 34/2015 Høyring og offentleg ettersyn - Regional areal- og transportplan for Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352015 RS 35/2015 Barne- og ungdomskonferansen 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362015 RS 36/2015 Høyring - Trygt heim-ordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372015 RS 37/2015 Uttale til Trygt heim-høyring - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382015 RS 38/2015 Førespurnad om innlegg på samling for eit framtidig Nasjonalt ungdomsråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392015 RS 39/2015 Deltaking på nettverkssamling 14.-15. november 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402015 RS 40/2015 Førespurnad om deltaking på samling for å jobbe med Nasjonalt ungdomsråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412015 RS 41/2015 Førespurnad om eit møte med Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS582015 PS 58/2015 Førebuing til hausten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592015 PS 59/2015 Førebuing av Nasjonalt ungdomsråd-samling - 18.-20. september Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602015 PS 60/2015 Førebuing av Nettverkssamlinga 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612015 PS 61/2015 Ungdomsråda - kontakt og kommunikasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622015 PS 62/2015 Kommunikasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632015 PS 63/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll