eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 22 20160122 22.01.2016 18:00 Bøvågen Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42016 PS 4/2016 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52016 PS 5/2016 Tingdokument til Ungdommens fylkesting 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Rekneskap for 2015 og budsjett for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll