eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 11 05 20151105 05.11.2015 00:00 Fylkeshuset Nordhordaland, 4. etg Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS642015 PS 64/2015 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652015 PS 65/2015 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662015 PS 66/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS672015 PS 67/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS422015 RS 42/2015 Større saker til politisk behandling - per oktober 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432015 RS 43/2015 Innspel til folkehelseplanen frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442015 RS 44/2015 Oversikt kommunale ungdomsråd - per 28.10.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452015 RS 45/2015 Oversikt økonomi per 19.10.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462015 RS 46/2015 Høyringsuttale for regional areal- og transportplan for Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS682015 PS 68/2015 Førebuing til hausten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 Møteplan 2016 for Ungdommens fylkesutval og Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702015 PS 70/2015 Budsjett 2016 for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712015 PS 71/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll