eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 18 20150318 18.03.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS302015 PS 30/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS202015 RS 20/2015 Tilskuddsmidler for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten kommuner og fylkeskommuner - avvikles fra 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212015 RS 21/2015 Fremje av lågutsleppskøyretøy i drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222015 RS 22/2015 AU for Kontaktutval Hordfast - Referat 17. februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232015 RS 23/2015 Dekkeprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242015 RS 24/2015 Trafikktryggleik for born i Ringheimsvegen på Voss - Svar på oversendingsforslag i samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252015 RS 25/2015 Vegavgift på naturgass. Økonomiske fylgjer for bussdrifta i Hordaland. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262015 RS 26/2015 Fv 209 Storskaret - Arefjord - status - korrigering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272015 RS 27/2015 Ferjetilbodet for Austevoll og Varaldsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282015 RS 28/2015 Nye driftskontraktar for fylkesvegane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292015 RS 29/2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i reisemønster Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302015 RS 30/2015 Betre kollektivtransport og mindre bilbruk i Bergensområdet 2011 - 2014 - Sluttrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312015 RS 31/2015 Habilitet i samband med høyringar - svar på spørsmål frå Einar Lutro Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322015 RS 32/2015 Vurdering av namn på busstoppet Nyhavnsveien / Gamle Bergen - Svar på oversendingsforslag i samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332015 RS 33/2015 Driftsproblem på Bybana Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342015 RS 34/2015 Trafikkvekst på Flesland flyplass Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352015 RS 35/2015 Oversendingsforslag i samferdselsutvalet i valperioden 2011-15 - Melding til samferdselsutvalet - A jour 26.02.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362015 RS 36/2015 Standardisering og samordning av fylkeskommunale innkjøp av kollektivtransporttjenester. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372015 RS 37/2015 Vurdering av fartsdempande tiltak i Arefjordsvegen i Fjell kommune - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382015 RS 38/2015 Farleg last på ferje - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392015 RS 39/2015 Forvaltningsrevisjonen. Drift og vedlikehald av fylkesvegar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402015 RS 40/2015 Ny standard for folkehelsearbeidet i Norden,- Trondheimserklæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412015 RS 41/2015 Kollektivtilbodet i Sædalen - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS332015 PS 33/2015 Kollektivmeldinga 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Innføring av drosjereglement for Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Fråsegn til offentleg ettersyn av område- og detaljreguleringar for Moldegård og Bjånes - Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Omklassifisering av E 39 Vågsbotn - Nordre Brurås til fylkesveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll