eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 04 15 20150415 15.04.2015 10:55 Fylkeshuset Møterom Sunnhordland, 4. etg Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS382015 PS 38/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402015 PS 40/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS422015 RS 42/2015 Bruk av busslomme ved Horisont kjøpesenter i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432015 RS 43/2015 Prosjekt "Kunnskap og kompetanse for klimavennleg og attraktiv byutvikling" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442015 RS 44/2015 Oversendingsforslag - kollektivfelt RV 555 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452015 RS 45/2015 Justering av bussruter i Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462015 RS 46/2015 Habilitet - tilleggsutgreiing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472015 RS 47/2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482015 RS 48/2015 Spørsmål om veglys på fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492015 RS 49/2015 Busstopp på E39 Heiane vest/sør industrifelt Stord Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502015 RS 50/2015 Status for Bru bru i Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512015 RS 51/2015 Forlenging av bussrute frå Bergvn til Fjøsangervn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522015 RS 52/2015 Oversendingar frå samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532015 RS 53/2015 Høyringsuttale frå Eidfjord ungdomsråd til aust- vest utredninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542015 RS 54/2015 Elbilar i kollektivfelt og samkjøringsfelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS412015 PS 41/2015 Røykeforbod på fylkeskommunale haldeplassar og utandørs på terminalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Søknad om ruteløyve for strekninga Tyssedal - Skjeggedal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Omklassifisering av del av fv. 7 - Haukanesberget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 Nedlegging av offentleg veg på Rv. 13 utanfor Myrkdalstunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll