eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 12 20150512 12.05.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS472015 PS 47/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS552015 RS 55/2015 Regularitet og driftsavvik Ferjesambandet Hatvik - Venjaneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562015 RS 56/2015 Trafikkplan og anbodsfristar for Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572015 RS 57/2015 Trafikkulukker i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582015 RS 58/2015 Oversendingar til samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592015 RS 59/2015 Svar på spørsmål - organisering av bompengeverksemda Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602015 RS 60/2015 NTP - oversendelse av grunnlagsdokumenter og nye møtetider for regionale møter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612015 RS 61/2015 Svar på spørsmål - oversyn over planar om veg og bane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622015 RS 62/2015 Opprydding etter utbyggjing av bybana Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632015 RS 63/2015 Melding om beredskapsplan ved vedtak om datokøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS512015 PS 51/2015 Søknad frå Hardanger og Voss museum om løyve for båtrute på strekninga Lofthus - Aga - Utne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 Val av standard på fylkesvegane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542015 PS 54/2015 Nedlegging av offentleg veg - Rv.13 utanfor Myrdalstunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552015 PS 55/2015 Kontroll av køyresetlar for drosjenæringa i Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562015 PS 56/2015 Innbyggjarinitiativ - Sikker skuleveg, utbetring av Tunesvegen i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572015 PS 57/2015 Belønningsordninga - auka økonomiske rammer for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582015 PS 58/2015 Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592015 PS 59/2015 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602015 PS 60/2015 Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune - forslag til justering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612015 PS 61/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll