eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 03 20150603 03.06.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS622015 PS 62/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632015 PS 63/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS642015 PS 64/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS642015 RS 64/2015 Sykkelbyen Stord - ein statusrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652015 RS 65/2015 Nye busskontraktar for rutepakkane Hardanger/Voss og Modalen/Vaksdal - orientering om kontraktane og gjennomføring av konkurranse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662015 RS 66/2015 Orientering om stans i utvikling av nettbutikkløysing for kollektivreisande Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672015 RS 67/2015 Masfjordbrua - statusmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682015 RS 68/2015 Sykkelbyen Bergen - statusrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692015 RS 69/2015 Miljøferjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702015 RS 70/2015 Indikatorar for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtalar - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS652015 PS 65/2015 Vedk. ferjetilbodet for Austevoll og Varaldsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS662015 PS 66/2015 Søknad frå Osterøy Ferjeselskap AS om tilskot til ferjesambandet Breistein - Valestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672015 PS 67/2015 Fylkeskryssande snøggbåtruter i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682015 PS 68/2015 Elbil på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 Kommunale ferjekaiar i fylkesvegsambanda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702015 PS 70/2015 Oppretting av 5 nye reserveløyve tilknytt Osterøy Taxi AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712015 PS 71/2015 Bompengesøknad for Nordhordlandspakken - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722015 PS 72/2015 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732015 PS 73/2015 "Hovedrapport fra analyse og strategifasen", NTP 2018 - 2027- uttale Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS742015 PS 74/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll