eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 08 19 20150819 19.08.2015 11:00 Fylkeshuset 367, 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS802015 PS 80/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS812015 PS 81/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822015 PS 82/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS712015 RS 71/2015 Belønningsordninga - Bergen - Signering av nye avtale 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722015 RS 72/2015 Vaktberedskap i forbindelse med ras Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732015 RS 73/2015 Kostnadsoverskridingar for Askøypakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742015 RS 74/2015 Møteplan 2016 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752015 RS 75/2015 Nye støymålingar langs riks- og fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762015 RS 76/2015 Utløysing av opsjonar - transportkontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772015 RS 77/2015 Trafikkplan Sunnhordland - førebuing nytt anbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782015 RS 78/2015 Oversendingar til samferdselsutvalet august 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792015 RS 79/2015 Saker på sommarfullmakt 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802015 RS 80/2015 Svar på spørsmål frå Tom Skauge til sak om Fråsegn til planprogram E39 Stord-Os i samferdselsutvalet 9. juni (PS sak 78/15) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS832015 PS 83/2015 Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Bergen-Rogaland - Oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842015 PS 84/2015 Regional transportplan Hordaland - høyring av framlegg til planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852015 PS 85/2015 Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar. Søknad frå Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om midlar for 2016. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862015 PS 86/2015 Beredskapsanalyse for brusambanda rundt Bergen - Høyringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872015 PS 87/2015 Endringar i kollektivtilbodet i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882015 PS 88/2015 Oppretting av styringsgruppe for arbeidet med ny sonetakststruktur. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892015 PS 89/2015 Vedk. ferjetilbodet for Austevoll og Varaldsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902015 PS 90/2015 Sykkel VM 2017 – avtale med Bergen 2017 AS, oppnemning av representant til hovudkomitèen og fordeling av kr. 500.000 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912015 PS 91/2015 Køyretider for reservedrosjeløyve i Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922015 PS 92/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll