eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 09 20150909 09.09.2015 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt.5, Fylkesutvalsalen 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS932015 PS 93/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942015 PS 94/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS952015 PS 95/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS812015 RS 81/2015 Svar til SAMU jfr protokoll frå 19082015 RS 74/15 - møteplan 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822015 RS 82/2015 Kollektivtilbodet i Ullensvang Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832015 RS 83/2015 Fv 209 - Storeskaret - Arefjord - utsetjing av gangbru Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842015 RS 84/2015 Oversendingar til samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS962015 PS 96/2015 Vurderingar av kapasiteten i kollektivtilbodet i Bergen, og planlagde tiltak knytt til innføring av tidsdifferensierte bompengetakstar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972015 PS 97/2015 Prosjektstøtte til Hardangerviddetunnelen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982015 PS 98/2015 Omklassifisering av gamlevegen gjennom Ytre Tysse - fv. 48 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992015 PS 99/2015 Disponering av overskot frå bompengeinnkrevjing - Trekantsambandet og Nordhordlandsbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002015 PS 100/2015 Beredskapsanalyse for brusambanda rundt Bergen - Høyringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012015 PS 101/2015 Omklassifisering av Rv 13 ved Mønshaugen til kommunal veg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022015 PS 102/2015 Fysisk sikring av Askøybrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032015 PS 103/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll