eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 03 17 20150317 17.03.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etg Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS122015 PS 12/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132015 PS 13/2015 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142015 PS 14/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62015 RS 6/2015 Klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72015 RS 7/2015 Årsrapport 2014 - Utdanning for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Følgjeskriv til uttale frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92015 RS 9/2015 Svar på munnleg spørsmål vedk. fråsegner Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102015 RS 10/2015 Ny standard for folkehelsearbeidet i Norden,- Trondheimserklæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112015 RS 11/2015 Melding om at tilskotsordninga "Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv" utgår frå 2015. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122015 RS 12/2015 Melding om oppstart av arbeid med oversikt over folkehelsetilstanden i Hordaland – det fireårige oversiktsdokumentet og det løpande arbeidet. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132015 RS 13/2015 Budsjettmodell - inntakssystem - psykisk helse - tillit til lærarane - oversendingsforslag i fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142015 RS 14/2015 Vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Norges Realfagsgymnas Sotra AS - søknad etter privatskolelova Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152015 RS 15/2015 Sluttrapportering Kompetanseprogrammet "Folkehelse og nærmiljøkvalitetar - Helsefremjande nærmiljøkvalitetar for SFO" Hordaland 2012-2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162015 RS 16/2015 Følgjeskriv til skriv vedk. Årstad vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS152015 PS 15/2015 Høyring - EUs mobilitetsverktøy ECVET nyttast for å godkjenne kompetanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162015 PS 16/2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172015 PS 17/2015 Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182015 PS 18/2015 Vidareføring av ordninga med opne gymsalar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Fylkeskommunen si rolle som regionalt folkevalgt forvaltingsnivå Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Gjennomføring av politisk skuleval ved dei vidaregåande skulane hausten 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212015 PS 21/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll