eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 12 20150512 12.05.2015 10:00 Fylkeshuset Sunnhordland 4. etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS312015 PS 31/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS182015 RS 18/2015 Gjennomgang av tilbodstrukturen på studiespesialisering og studieførebuande program i Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192015 RS 19/2015 HFK nettundervisning 2015-16 - orientering om pilotprosjekt fase II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202015 RS 20/2015 Melding om sommarskule i Stord/Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212015 RS 21/2015 Svar på spørsmål frå Fylkestinget des. 2014 - Gjennomgang av mogleheit for søkjarar utan rett til å ta vidare utdanning eller delkompetanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222015 RS 22/2015 Tillegg til utsett sak - 2014/598 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS342015 PS 34/2015 Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Høyringsforslag til planprogram for regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Lærlingplan og lærlingeprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392015 PS 39/2015 Nye Voss gymnas - godkjenning av forsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402015 PS 40/2015 Fagtilbodet ved dei vidaregåande skulane i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Disponering av samlefond 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Disponering av investeringsmidlar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 2 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll