eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 02 20150602 02.06.2015 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Fylkesutvalsalen 3. etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS452015 PS 45/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS232015 RS 23/2015 Svar på forslag til gjennomføring av politisk skuleval 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242015 RS 24/2015 Skulebruksplanen og framtida for Hjeltnes vidaregåande skule - utsetjing av politisk sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252015 RS 25/2015 Svar på oversendingsforslag vedkommande eksamensdatoar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262015 RS 26/2015 Skulefrukost Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS482015 PS 48/2015 Moglegheiter for å opprette ei entreprenørskapslinje i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) – løypemelding vår 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502015 PS 50/2015 Fordeling av investeringsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512015 PS 51/2015 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Samlokalisering av Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 3 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542015 PS 54/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll