eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 08 18 20150818 18.08.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS552015 PS 55/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562015 PS 56/2015 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572015 PS 57/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS272015 RS 27/2015 Møteplan 2016 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282015 RS 28/2015 Målbyte i vidaregåande opplæring- status 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292015 RS 29/2015 Deltaking i pilotering av funksjon som lærarspesialist Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302015 RS 30/2015 Delvis samanslåing av Voss gymnas og Voss Husflidskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312015 RS 31/2015 Svar på spørsmål om overtal i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322015 RS 32/2015 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland - rapport 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS582015 PS 58/2015 Retningsliner for administrativ samanslåing av skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592015 PS 59/2015 Pedagogisk Arkitektur - Krav og forventningar til skuleanlegg i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602015 PS 60/2015 Høyring om endring i fagtilbodet i matematikk i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612015 PS 61/2015 Høyring - NOU 2015:2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622015 PS 62/2015 Tiltak for å redusere fråfall og auke gjennomføring i vdaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632015 PS 63/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 4 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642015 PS 64/2015 Anmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter privatskoleloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652015 PS 65/2015 Sykkel VM 2017 – avtale med Bergen 2017 AS, oppnemning av representant til hovudkomitèen og fordeling av kr. 500.000 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662015 PS 66/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll